Natuurmonumenten

Natuurmonumenten zorgt voor meer dan 100.000 hectare natuur in Nederland. Ze maken zich sterk voor de natuur die nog over is. En voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen in Nederland. Niet alleen in de gebieden die zij beheren, maar ook daarbuiten. Want ze gaan een stap verder. Op een manier die past bij het Nederland van nu. Natuurmonumenten vraagt alle Nederlanders om samen nieuwe natuur te maken, te verzorgen en te beschermen.

Stichting de Rhedense Schaapkudde

De Rhedense schaapskudde begraast al meer dan 56 jaar de Rhedense heide rondom de Posbank. De heide blijft daardoor groeien en bloeit bijna ieder jaar. De Rhedense schaapskudde is een van de oudste nog bestaande kuddes met een monumentale potstal in Nederland.

Ons Raadhuis

Ons Raadhuis in Velp is enkele jaren geleden gestart. Op een vernieuwende manier biedt Ons Raadhuis een ontmoeting- en activiteitenplek voor ouderen die actief in het leven willen staan. Er komen inmiddels wekelijks ruim 300 bezoekers.

Stichting leergeld Arnhem/Renkum/Rheden

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.